Skip to main content

Пресуде/одлуке и извршење

8653/10
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (N/A)
(Чл. 13) Право на делотворни правни лек (N/A)
(Чл. 37) Брисање представки (N/A)
(Чл. 37-1) Брисање представки (N/A)
Водећи предмет
27929/10,52120/13
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 5) Право на слободу и безбедност (Има повреде)
(Чл. 5-3) Без одлагања извести пред судију или друго службено лице (Има повреде)
Водећи предмет
21388/15
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 3) Забрана тортуре (Има повреде)
(Чл. 6) Право на правично суђење (Нема повреде)
(Чл. 6-3-ц) Лична одбрана (Нема повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Нема повреде)
Водећи предмет
56065/10
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (Има повреде)
(Чл. 8-1) Поштовање преписке (Има повреде)
Водећи предмет
45727/16,3762/17,3846/17,3859/17,3865/17,4283/17,4300/17,4304/17,4310/17,4314/17,5253/17,6026/17,10196/17,10332/17,10478/17,10484/17,11097/17,11105/17,58002/17,58203/17,58828/17,69008/17,69153/17,69181/17,70575/17,70594/17,70604/17,71892/17,72813/17,72835/17,73001/17,73017/17,73025/17,74921/17,74999/17,75001/17,75337/17,75449/17,77678/17,77693/17,78370/17,78380/17,78382/17,78386/17,78389/17,78396/17,80462/17,82577/17,82578/17,82581/17,82584/17,83590/17
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-1) Одузимање имовине (Има повреде)
Водећи предмет
65474/16
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-1) Одузимање имовине (Има повреде)
Водећи предмет
60162/16,3842/17,4294/17,4576/17,9573/17,9586/17,9620/17,9689/17,9715/17,11572/17,11575/17,17182/17,28411/17,39172/17,41196/17,42796/17,61022/17,68482/17,68483/17,68484/17,68485/17,71140/17,71143/17,71144/17,71601/17,74803/17,81427/17,3894/18
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
Водећи предмет
11362/17,11366/17,11387/17,11481/17,58011/17,58021/17,59990/17,68618/17,71798/17,71930/17
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-1) Одузимање имовине (Има повреде)
Водећи предмет
36709/12
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-1) Одузимање имовине (Има повреде)
Водећи предмет
31901/16,41532/16,42152/16,43869/16,8125/17,12385/17
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
Водећи предмет
53661/13
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Приступ суду (N/A)
(Чл. 10) Слобода изражавања - Општа (N/A)
(Чл. 10-1) Слобода мишљења (N/A)
(Чл. 10-2) Дужности и одговорности (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
Водећи предмет
32878/16,79031/16,4280/17,4287/17
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Приступ суду (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
Водећи предмет
101 - 120 од 422