Skip to main content

Пресуде/одлуке и извршење

30983/19,5934/20,53510/20,53845/20
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Приступ суду (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
Водећи предмет
26271/20,26273/20,26280/20,31976/20,32142/20,32149/20,32153/20,32242/20,32247/20,32258/20,32274/20,32291/20,32334/20,17617/21,17626/21,17633/21,17634/21,17643/21,17645/21,17648/21
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Приступ суду (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
Водећи предмет
39257/19,63511/19
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Приступ суду (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
Водећи предмет
15352/11
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (Има повреде)
Репетитивни предмет
Стандардни надзор
Акциони план није потребан
Подноситељка је рођена 1965. године и живи у Београду. Дана 26. марта 2006. године, око 17 сати, комшија подноситељке, Д.В., је наводно нанео неколико удараца у пределу главе подноситељки и повукао је за косу, услед чега је она пала на тло. Д.В. је затим наводно наставио да је шутира и удара, уз помоћ пријатеља, Н.Н. Д.В. је наводно вербално злостављао подноситељку још од 2002. године, док је
37615/19,17196/20,17647/20,18468/20,19147/20,20679/20,20685/20,21438/20,21592/20,21670/20,21970/20,22038/20,22114/20,23489/20,23498/20
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Приступ суду (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
Водећи предмет
37615/19, 17196/20, 17647/20, 18468/20, 19147/20, 20679/20, 20685/20, 21438/20, 21592/20, 21670/20, 21970/20, 22038/20, 22114/20, 23489/20, 23498/20
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Нема повреде)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (Нема повреде)
Репетитивни предмет
Подносиоци су се у представкама притуживали на повреду права на правично суђење из члана 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција), као и на повреду права на имовину из члана 1. Протокола број 1 уз Конвенцију, због неизвршења домаћих одлука усвојених против друштвених/државних предузећа. Због сличности предмета, Европски суд је здружио
15352/11
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (Има повреде)
(Чл. 8-1) Поштовање преписке (Има повреде)
Водећи предмет
47274/19
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 2
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (N/A)
(Чл. 8-1) Поштовање преписке (N/A)
(Чл. 10) Слобода изражавања - Општа (Нема повреде)
(Чл. 10-1) Слобода мишљења (Нема повреде)
(Чл. 10-2) Дужности и одговорности (N/A)
Водећи предмет
9864/15
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (Нема повреде)
(Чл. 13) Право на делотворни правни лек (Нема повреде)
(Чл. 37) Брисање представки (Нема повреде)
Репетитивни предмет
Стандардни надзор
Акциони план поднет
Подносиоци представке су се притуживали на наводну смрт свог новорођеног детета у државној болници 1992. године и тврдили су да би дотично дете заправо могло бити живо, јер је противзаконито дато на усвајање. С тим у вези, подносиоци представке су тврдили да имају право да знају истину о судбини свог детета. Они су се даље притуживали да нису имали делотворан домаћи правни лек у погледу својих
33902/08,34039/10,80191/13,63804/14,70619/14,50472/16,33273/17,15922/19
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (N/A)
(Чл. 13) Право на делотворни правни лек (N/A)
(Чл. 37) Брисање представки (N/A)
(Чл. 37-1) Брисање представки (N/A)
Водећи предмет
57574/14
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 2
(Чл. 10) Слобода изражавања - Општа (Нема повреде)
(Чл. 10-1) Слобода мишљења (Нема повреде)
(Чл. 10-2) Дужности и одговорности (N/A)
Водећи предмет
44719/18,44998/18
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-1) Одузимање имовине (Има повреде)
Водећи предмет
6097/16,28999/19
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 3) Забрана тортуре (Има повреде)
(Чл. 5) Право на слободу и безбедност (Има повреде)
(Чл. 5-1) Лишење слободе (Нема повреде)
(Чл. 5-3) Без одлагања извести пред судију или друго службено лице (Има повреде)
(Чл. 5-4) Налог за пуштање на слободу (Има повреде)
(Чл. 6) Право на правично суђење (Нема повреде)
(Чл. 6-3-ц) Лична одбрана (Нема повреде)
Водећи предмет
9291/14,63798/14
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 2
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (N/A)
(Чл. 8-1) Поштовање преписке (N/A)
(Чл. 13) Право на делотворни правни лек (N/A)
(Чл. 37) Брисање представки (N/A)
(Чл. 37-1-ц) Даље испитивање представке није оправдано (N/A)
Водећи предмет
41680/13
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 7) Кажњавање само на основу закона (N/A)
(Чл. 7-1) Осуда (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
Водећи предмет
73313/17,20143/19
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 2
(Чл. 3) Забрана тортуре (Има повреде)
(Чл. 6) Право на правично суђење (Нема повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Нема повреде)
(Чл. 34) Појединачне представке (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(Чл. 35-1) Рок од шест месеци (N/A)
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (N/A)
Водећи предмет
48162/18,49186/18,53369/18,53373/18,58416/18,59572/18,49635/19,51012/19,51704/19
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Приступ суду (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
Водећи предмет
23079/11
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 2
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-2) Регулисање коришћења имовине (Има повреде)
Водећи предмет
61 - 80 од 422