Skip to main content

С.Е. против Србије

Земља
Србија
Ниво важности
2
Језик
Српски
Веће које је судило
Веће (7)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(П4-2) Слобода кретања - опште (Има повреде)
(Чл. 46) Обавезност и извршење пресуда (N/A)
Бројеви представки
61365/16
Приказ пресуде/одлуке
Референце
Одлуке донете на домаћем нивоу које су повод обраћању ЕСЉП
Надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Опште мере
Акциони план/извештај
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција