Skip to main content

Zadužbina kralja Petra I Karađorđevića protiv Srbije

Zemlja
Srbija
Nivo važnosti
3
Jezik
Srpski
Veće koje je sudilo
Veće (7)
Datum presude
Datum predstavke
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(P1-1) Zaštita imovine (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
Brojevi predstavki
51211/16
Prikaz presude/odluke
Odluke donete na domaćem nivou koje su povod obraćanju ESLJP
Nadzor
Pojedinačne mere (status plaćanja)
Opšte mere
Akcioni plan/izveštaj
Akcioni plan u pripremi
Odluke komiteta ministara
Završna rezolucija