Skip to main content

Negovanović i drugi protiv Srbije

Zemlja
Srbija
Nivo važnosti
3
Jezik
Srpski
Veće koje je sudilo
Veće (7)
Datum presude
Datum predstavke
Ključne reči
(P12-1) Opšta zabrana diskriminacije (Ima povrede)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte (N/A)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje (N/A)
(Čl. 41) Nematerijalna šteta (N/A)
(Čl. 41) Materijalna šteta (N/A)
Unutrašnje polje slobodne procene (N/A)
Brojevi predstavki
29907/16, 30022/16, 30322/16, 31142/16
Prikaz presude/odluke
Nadzor
Pojačani nadzor
Pojedinačne mere (status plaćanja)
Naknada nematerijalne štete (U toku)
Naknada materijalne štete (U toku)
Opšte mere
Akcioni plan/izveštaj
Akcioni plan podnet
Odluke komiteta ministara
Završna rezolucija