Skip to main content

Husar protiv Srbije

Zemlja
Srbija
Nivo važnosti
3
Jezik
Srpski
Veće koje je sudilo
Odbor (3)
Datum presude
Datum predstavke
Ključne reči
(Čl. 5) Pravo na slobodu i bezbednost (N/A)
(Čl. 5-1) Lišenje slobode (N/A)
(Čl. 5-5) Naknada (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
Brojevi predstavki
60951/12
Prikaz presude/odluke
Odluke donete na domaćem nivou koje su povod obraćanju ESLJP
Nadzor
Pojedinačne mere (status plaćanja)
Opšte mere
Akcioni plan/izveštaj
Odluke komiteta ministara
Završna rezolucija