Skip to main content

Svilengaćanin i drugi protiv Srbije

Zemlja
Srbija
Nivo važnosti
2
Jezik
Srpski
Veće koje je sudilo
Odbor (3)
Datum presude
Datum predstavke
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Nema povrede)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (Nema povrede)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(Čl. 35-3-a) Zloupotreba prava na predstavku (N/A)
Brojevi predstavki
50104/10,50673/10,50714/10,13078/11,15596/11,8024/12,1404/13,3603/13,7444/13,7452/13
Prikaz presude/odluke
Odluke donete na domaćem nivou koje su povod obraćanju ESLJP
Nadzor
Pojedinačne mere (status plaćanja)
Opšte mere
Akcioni plan/izveštaj
Odluke komiteta ministara
Završna rezolucija