Skip to main content

Od 23. novembra 2020. godine sedište Odeljenja za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava je u ulici Kosovska 31, Beograd

Sva pošta može da se dostavlja na adresu Državno pravobranilaštvo - Odeljenje za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, 11000 Beograd, Kosovska 31, kao i na nepromenjenu email adresu zastupnik@dpb.gov.rs

Kontakt telefon +381 11 638 - 9293