Skip to main content

VAŽNO OBAVEŠTENJE - 31.01.2022.

Protokolom broj 15 uz Konvenciju skraćen je rok za podnošenje predstavke Evropskom sudu sa 6 na 4 meseca nakon prijema konačne domaće odluke donete u okviru iscrpljivanja domaćih pravnih lekova. 

 

Ovaj novi rok od 4 meseca stupa na snagu 1. februara 2022. godine.

 

Pomenuti rok će se primenjivati na predstavke u kojima je konačna domaća odluka doneta 1. februara 2022. godine ili nakon toga.