Skip to main content

Beljić protiv Srbije i Milinković i dr. protiv Srbije

Zemlja
Srbija
Nivo važnosti
3
Jezik
Srpski
Veće koje je sudilo
Veće (7)
Datum presude
Datum predstavke
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Nema povrede)
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života (Nema povrede)
(P1-1) Zaštita imovine (Nema povrede)
(Čl. 35-3-a) Očigledno neosnovana predstavka (N/A)
Brojevi predstavki
3000/16 и 7189/16
Prikaz presude/odluke
Reference
Odluke donete na domaćem nivou koje su povod obraćanju ESLJP
пресуда Управног суда У. 3487/12 од 17. јула 2012. године
пресуда Управног суда У. 3973/12 од 29. јуна 2012. године
Уставни суд: Уж-4054/2012; Уж-8591/2012; Уж-6633/2012; Уж-7473/2012; Уж-7/2013; Уж-7083/2012; Уж-6683/2012
Nadzor
Pojedinačne mere (status plaćanja)
Opšte mere
Akcioni plan/izveštaj
Odluke komiteta ministara
Završna rezolucija