Skip to main content

Golić i drugi protiv Srbije

Zemlja
Srbija
Nivo važnosti
3
Jezik
Srpski
Veće koje je sudilo
Odbor (3)
Datum presude
Datum predstavke
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Ima povrede)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (Ima povrede)
Brojevi predstavki
60162/16,3842/17,4294/17,4576/17,9573/17,9586/17,9620/17,9689/17,9715/17,11572/17,11575/17,17182/17,28411/17,39172/17,41196/17,42796/17,61022/17,68482/17,68483/17,68484/17,68485/17,71140/17,71143/17,71144/17,71601/17,74803/17,81427/17,3894/18
Prikaz presude/odluke
Odluke donete na domaćem nivou koje su povod obraćanju ESLJP
Nadzor
Pojedinačne mere (status plaćanja)
Opšte mere
Akcioni plan/izveštaj
Odluke komiteta ministara
Završna rezolucija