Skip to main content

Veličković i drugi protiv Srbije

Zemlja
Srbija
Nivo važnosti
3
Jezik
Srpski
Veće koje je sudilo
Odbor (3)
Datum presude
Datum predstavke
Ključne reči
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku (Ima povrede)
(P1-1) Zaštita imovine (Ima povrede)
Brojevi predstavki
21687/22
21798/22
21801/22
21803/22
Prikaz presude/odluke
Reference
Odluke donete na domaćem nivou koje su povod obraćanju ESLJP
Nadzor
Pojedinačne mere (status plaćanja)
Naknada nematerijalne štete
Naknada materijalne štete
Naknada troškova pred Sudom
Opšte mere
(U toku)
Akcioni plan/izveštaj
Akcioni plan podnet
Odluke komiteta ministara
Završna rezolucija