Skip to main content

PREPORUKA R (2004) 5 Komiteta ministara zemljama članicama o proveri usaglašenosti predloga zakona, postojećih zakona i upravne prakse sa standardima navedenim u Evropskoj Konvenciji o ljudskim pravima

PREPORUKA R (2004) 5 Komiteta ministara zemljama članicama o proveri usaglašenosti predloga zakona, postojećih zakona i upravne prakse sa standardima navedenim u Evropskoj Konvenciji o ljudskim pravima usvojena 12. maja 2004. na 114. zasedanju Komiteta ministara održanog 12-13. maja 2004.

 

Архива
Ne