Skip to main content

ПРЕПОРУКА Р (2004) 5 Комитета министара земљама чланицама о провери усаглашености предлога закона, постојећих закона и управне праксе са стандардима наведеним у Европској Конвенцији о људским правима

ПРЕПОРУКА Р (2004) 5 Комитета министара земљама чланицама о провери усаглашености предлога закона, постојећих закона и управне праксе са стандардима наведеним у Европској Конвенцији о људским правима усвојена 12. маја 2004. на 114. заседању Комитета министара одржаног 12-13. маја 2004.

 

ПРЕПОРУКА Р (2004) 5 (69.5 килобајта)
Архива
Не