Skip to main content

Izveštaj o radu Odeljenja za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava za 2023. godinu

Dana 12. februara 2024. godine predat je Izveštaj o radu Odeljenja za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava za 2023. godinu i biće sastavni deo godišnjeg izveštaja o radu Državnog prvobranilaštva