Skip to main content

Извештај о раду Одељења за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права за 2023. годину

Дана 12. фебруара 2024. године предат је Извештај о раду Одељења за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права за 2023. годину и биће саставни део годишњег извештаја о раду Државног првобранилаштва