Skip to main content

Костић и други против Србије

Земља
Србија
Ниво важности
3
Језик
Српски
Веће које је судило
Одбор (3)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-1) Одузимање имовине (Има повреде)
Бројеви представки
45727/16,3762/17,3846/17,3859/17,3865/17,4283/17,4300/17,4304/17,4310/17,4314/17,5253/17,6026/17,10196/17,10332/17,10478/17,10484/17,11097/17,11105/17,58002/17,58203/17,58828/17,69008/17,69153/17,69181/17,70575/17,70594/17,70604/17,71892/17,72813/17,72835/17,73001/17,73017/17,73025/17,74921/17,74999/17,75001/17,75337/17,75449/17,77678/17,77693/17,78370/17,78380/17,78382/17,78386/17,78389/17,78396/17,80462/17,82577/17,82578/17,82581/17,82584/17,83590/17
Приказ пресуде/одлуке
Одлуке донете на домаћем нивоу које су повод обраћању ЕСЉП
Надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Опште мере
Акциони план/извештај
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција