Skip to main content

Избор најзначајнијих случајева

Од оснивања новог Суда у новембру 1998. године, установљен је процес одабира пресуда и одлука од посебног значаја („кључни предмети“). Од ових одабраних предмета, они који су достављени до 2015. објављени су у Извештајима о пресудама и одлукама (едиција ЕСЉП) и онлајн, а они за 2016. годину надаље објављивани су само на Интернету.

Одабрани случајеви се могу пронаћи позивањем на годишње листе или индексе Извештаја, или означавањем опције „Кључни предмети“ ("Key cases") у оквиру филтера „Важност“ ("Importance") у бази података HUDOC.

Листе кључних предмета по годинама:

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

 

Преглед судске праксе ЕСЉП

У прегледу судске праксе наглашене су оне пресуде и одлуке које отварају нова питања или важна питања од општег интереса.

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007