Skip to main content
  • Заступник Републике Србије пред
    Европским судом за људска права
  • Европски суд за људска права

Вести

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је у периоду од 1. до 31. марта 2024. године објавио једну пресуду и пет одлука против Републике Србије. Пресуду у предмету Бошкоћевић донело је Веће. Утврђена је повреда права из члана 34. Конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у
Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) објавио је нову верзију Пословника Суда која укључује измене правила 39. о привременим мерама. Измене су усвојене на пленарној седници Суда 23. фебруара 2024. године након консултација са уговорним странама и релевантним заинтересованим странама
Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је у периоду од 1. до 29. фебруара 2024. године објавио једну пресуду и две одлуке против Републике Србије. Пресуду у предмету Ћурић и одлуку у предмету Чедомир Бељић и Мирољуб Милинковић и др. је донело седмочлано Веће, док је одлуку у предмету