Skip to main content
  • Заступник Републике Србије пред
    Европским судом за људска права
  • Европски суд за људска права

Вести

Дана 24. јуна 2024. године у Хелсинкију, Финска Република, одржан је 1. годишњи састанак између националних координатора за извршење пресуда Европског суда за људска права и Одељења за извршење пресуда при Савету Европе и успостављена је „Мрежа координатора за извршење”, подржана од стране
У периоду од 11. до 13. јуна 2024. године у Стразбуру, Република Француска, одржан је 1501. састанак Комитета министара Савета Европе (у даљем тексту: Комитет министара) који је посвећен надзору над извршењем пресуда Европског суда за људска права. На дневном реду састанка били су и предмети из
Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је у периоду од 1. до 30. априла 2024. године објавио 1 пресуду и 7 одлука против Републике Србије. Пресуду у предмету Бошњачки донео је Одбор. Утврђена је повреда права из члана 6. став 1. Конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у