Skip to main content

Najvažniji predmeti Evropskog suda za ljudska prava u 2023. godini

Na sajtu Evropskog suda za ljudska prava objavljen je izbor najvažnijih predmeta (koji se nazivaju i „ključni predmeti“) kojima se Sud bavio u 2023. godini