Skip to main content

Најважнији предмети Европског суда за људска права у 2023. години

На сајту Европског суда за људска права објављен је избор најважнијих предмета (који се називају и „кључни предмети“) којима се Суд бавио у 2023. години