Skip to main content

Treći godišnji nordijski Forum o vladavini prava 2023.

Zastupnica Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, Zorana Jadrijević Mladar, učestvovala je na Trećem godišnjem nordijskom Forumu o vladavini prava koji je održan 29. septembra 2023. godine u Stokholmu, Kraljevina Švedska, u organizaciji Civil Rights Defenders.

Nordijski forum za vladavinu prava 2023. nosi naziv „Rasizam i zakon: Ispitivanje sposobnosti pravnih sistema da se bore protiv rasne, etničke i verske nejednakosti“. Forum okuplja pravne praktičare, aktere civilnog društva, akademike, javne zvaničnike i zainteresovane strane iz nordijskih zemalja i sa zapadnog Balkana kako bi razgovarali o tome zašto zakon naizgled nije uspeo da ostavi trajni uticaj u borbi protiv strukturalnog rasizma uprkos najboljim namerama, i koje nove pristupe pravna zajednica i civilno društvo treba da usvoje.

Cilj Foruma je da promoviše diskusiju o savremenim temama i njihovom odnosu prema vladavini prava, kao i da podstakne pravnike i aktere civilnog društva na razmenu iskustava i sticanje novih znanja.