Skip to main content

Трећи годишњи нордијски Форум о владавини права 2023.

Заступница Републике Србије пред Европским судом за људска права, Зорана Јадријевић Младар, учествовала је на Трећем годишњем нордијском Форуму о владавини права који је одржан 29. септембра 2023. године у Стокхолму, Краљевина Шведска, у организацији Civil Rights Defenders.

Нордијски форум за владавину права 2023. носи назив „Расизам и закон: Испитивање способности правних система да се боре против расне, етничке и верске неједнакости“. Форум окупља правне практичаре, актере цивилног друштва, академике, јавне званичнике и заинтересоване стране из нордијских земаља и са западног Балкана како би разговарали о томе зашто закон наизглед није успео да остави трајни утицај у борби против структуралног расизма упркос најбољим намерама, и које нове приступе правна заједница и цивилно друштво треба да усвоје.

Циљ Форума је да промовише дискусију о савременим темама и њиховом односу према владавини права, као и да подстакне правнике и актере цивилног друштва на размену искустава и стицање нових знања.