Skip to main content

Марина ЛАЗОВИЋ против Србије

Земља
Србија
Ниво важности
3
Језик
Српски
Веће које је судило
Одбор (3)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(Чл. 7) Кажњавање само на основу закона (Нема повреде)
(Чл. 35-3-а) Очигледно неоснована представка (N/A)
Бројеви представки
58721/16
Приказ пресуде/одлуке
Референце
Одлуке донете на домаћем нивоу које су повод обраћању ЕСЉП
Надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Опште мере
Акциони план/извештај
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција