Skip to main content

Попадић против Србије

Земља
Србија
Ниво важности
2
Језик
Српски
Веће које је судило
Веће (7)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (N/A)
(Чл. 8) Позитивне обавезе (N/A)
(Чл. 8-1) Поштовање породичног живота (N/A)
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (Има повреде)
(Чл. 41) Правично задовољење (Има повреде)
(Чл. 41) Нематеријална штета (Има повреде)
Бројеви представки
7833/12
Приказ пресуде/одлуке
Одлуке донете на домаћем нивоу које су повод обраћању ЕСЉП
Надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Накнада нематеријалне штете (У току)
Накнада трошкова пред Судом (У току)
Опште мере
Акциони план/извештај
Акциони план у припреми
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција