Skip to main content

Пресуде/одлуке и извршење

43674/16
Србија
Пресуда
Веће (7)
Ниво важности: 2
(Чл. 34) Појединачне представке (N/A)
(Чл. 34) Жртва (N/A)
(Чл. 5) Право на слободу и безбедност (N/A)
(Чл. 5-3) Дужина предрасправног лишења слободе (N/A)
(Чл. 5-3) Основаност предрасправног лишења слободе (N/A)
(Чл. 5-4) Брзина испитивања законитости (N/A)
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (N/A)
(Чл. 41) Нематеријална штета (N/A)
(Чл. 41) Правично задовољење (N/A)
Водећи предмет
Акциони план није потребан
401 - 401 од 401