Skip to main content

Основан тематски Одбор за имиграционе предмете у Еврпопском суду за људска права

Европски суд је на пленарној административној седници донео одлуку да отпочне са радом тематски Одбор за имиграционе предмете.

Овај Одбор ће одлучивати о предметима свих држава чланица потписница Конвенције који се односе на питања имиграције и који потпадају под добро установљену праксу Суда (broader WECL) (предмети који се односе на протеривање, екстрадицију и сродна питања).

Ово је први такав тематски Одбор који је основан у Европском суду.

Циљ имиграционог Одбора је да споји стручност и ефикасност, као и да обезбеди даљу доследност обраде предмета у оквиру ове шире добро установљене праксе (broader WECL).

Поступак и активности овог Одбора су слични онима који се примењују у постојећим Одборима који се баве и разматрају предмете на основу добро установљене судске праксе.

Предмети који не спадају у ширу категорију добро установљене праксе (broader WECL) ће и даље бити разматрани у Већима од 7 судија.