Skip to main content

Четири представке проглашене недопуштеним

Бењоцки и други против Србије (п. 5958/07)
Радин против Србије (п. 6561/07)
Киш против Србије (п. 8093/07)
Њергеш против Србије (п. 9162/07)

Европски суд за људска права (Суд) је већином гласова 15. децембра 2009. године донео јединствену одлуку поводом представки које су одвојено поднели Нада, Владимир и Кристина Бењоцки, Иванка Радин, Ласло Киш и Шандор Њергеш, сви преко истог пуномоћника - адвоката Драгана Радина из Зрењанина и који су истакли повреду права на суђење у разумном року, са позивом на члан 6 став 1 Европске конвенције о људским правима.

Суд је поменутом одлуком ове представке прогласио недопуштеним због повреде правила поверљивости поступка преговора о пријатељском поравнању од стране адвоката. С обзиром да је овај поступак адвоката Суд окарактерисао као злоупотребу права на представку, сходно члановима 35 став 3 и 4 Европске конвенције за људска права, све представке су проглашене недопуштеним и скинуте су са листе случајева пред Судом.

Доносећи овакву одлуку Суд се руководио  следећим чињеницама, а на које је указао заступник током поступка: а) пуномоћник подносилаца је у штампи изнео детаље преговора о пријатељском поравнању („Зрењаниснке новине“ и „Дневник“); б) од Суда је био упозорен на поверљиви карактер преговора о пријатељском поравнању; в) подносиоци и адвокат су били дужни да поштују правила о поверљивости преговора о пријатељском поравнању и нису пружили ниједан убедљиви разлог због кога су пропустили да се повинују тим правилима.

Ова одлука указује да Суд стриктно поштује правила поврељивости поступка за поравнање, а сходно члану 38 став 2 и својој пракси која је цитирана у овом случају.