Skip to main content
  • Zastupnik Republike Srbije pred
    Evropskim sudom za ljudska prava
  • Evropski sud za ljudska prava

Vesti

Dana 12. februara 2024. godine predat je Izveštaj o radu Odeljenja za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava za 2023. godinu i biće sastavni deo godišnjeg izveštaja o radu Državnog prvobranilaštva
Zastupnica Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, Zorana Jadrijević Mladar, učestvovala je na Desetom godišnjem regionalnom Forumu o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu koji je održan 10. i 11. novembra 2023. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, u organizaciji The AIRE Centre i
Odluke Evropskog suda za ljudska prava protiv Republike Srbije donete u oktobru 2023. godine Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je u periodu od 1. do 31. oktobra 2023. godine objavio devet odluka protiv Republike Srbije. Svih devet odluka je doneo tročlani Odbor. Sud je u sedam