Skip to main content

Dokumenta

Benjocki i drugi protiv Srbije (p. 5958/07) Radin protiv Srbije (p. 6561/07) Kiš protiv Srbije (p. 8093/07) Njergeš protiv Srbije (p. 9162/07) Evropski sud za ljudska prava (Sud) je većinom glasova 15. decembra 2009. godine doneo jedinstvenu odluku povodom predstavki koje su odvojeno podneli Nada
Srbija i Crna Gora ratifikovala je Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama u decembru 2003. godine čime su se stekli uslovi da se pojedinačne predstavke odnosno žalbe podnose i protiv Srbije i Crne Gore. Budući da se pojedinačne žalbe mogu podnositi i protiv Srbije i Crne Gore
Tirana, 15 i 16. decembar 2011. godine Okrugli sto pod nazivom „Uklanjanje prepreka za izvršavanje nacionalnih sudskih odluka i stvaranje pretpostavki za efikasnu primenu presuda nacionalnih sudova“ održan je 15. i 16. decembra 2011. godine u Tirani, Albanija. Skup je održan pod pokroviteljstvom
Okrugli sto na temu „Reforma Evropskog suda za ljudska prava i uticaj prakse Suda na domaće reformske procese i praksu“ održan je 7. oktobra 2011. godine, na inicijativu Ministarstva pravde Republike Srbije u saradnji sa Generalnom direkcijom Saveta Evrope za ljudska prava i pravne poslove. Učesnike
U Strazburu je u periodu od 23. do 27. marta 2009. godine održan 68. sastanak Upravnog komiteta za ljudska prava (CDDH). Sastankom je predsedavala ko-zastupnica Turske pred Evropskim sudom za ljudska prava Deniz Akčaj, a učestvovali su predstavnici 44 zemlje članice Saveta Evrope, među kojima je bio
Iz preliminarnog godišnjeg izveštaja za 2008. godinu, a koji Evropski sud za ljudska prava objavljuje početkom svake godine za prethodnu godinu može se izvesti zaključak o kontinuiranom porastu aktivnosti Evropskog suda za ljudska prava. Naime, u 2004. godine Sud je uzeo u razmatranje 32500, u 2005
1. U prvoj polovini 2008. godine na odgovor je dostavljeno 18 predmeta. Većina novih predmeta odnosi se na porodične stvari (Damjanović, Mićić, Cakić-Ivković, M.V., Knežević, Ileš, Dimitrijević i Felbab). U većini od ovih predmetima ističe se uz povredu člana 8 Konvencije (pravo na poštovanje
Broj predmeta protiv Republike Srbije koji su dostavljeni na odgovor Zastupniku u 2005. godini iznosio je 5 predmeta, dok je tokom 2006. godine dostavljeno 40 predmeta. Tokom 2007. godine dostavljeno je na odgovor još 24. predmeta. U prvoj polovini 2008. godine dostavljeno je na odgovor (tzv