Skip to main content

Вести

Заступница Републике Србије пред Европским судом за људска права, Зорана Јадријевић Младар, учествовала је на Десетом годишњем регионалном Форуму о владавини права за Југоисточну Европу који је одржан 10. и 11. новембра 2023. године у Сарајеву, Босна и Херцеговина, у организацији The AIRE Centre и
Одлуке Европског суда за људска права против Републике Србије донете у октобру 2023. године Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је у периоду од 1. до 31. октобра 2023. године објавио девет одлука против Републике Србије. Свих девет одлука је донео трочлани Одбор. Суд је у седам
Дана 24. октобра 2023. године је у Варшави, Република Пољска, одржан 14. варшавски семинар о људским правима, поводом 30. годишњице приступања Пољске Конвенцији о заштити људских права и основних слобода. Семинар је организовало Министарство спољних послова Пољске у сарадњи са Саветом Европе
Дана 6. октобра 2023. године је у Риги, Република Летонија, одржан традиционални састанак заступника влада држава чланица Савета Европе пред Европским судом за људска права.
Пресуде и одлуке Европског суда за људска права против Републике Србије донете у септембру 2023. године Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је у периоду од 1. до 30. септембра 2023. године објавио две пресуде и пет одлука против Републике Србије. Од две пресуде, једну је донело Веће
Заступница Републике Србије пред Европским судом за људска права, Зорана Јадријевић Младар, учествовала је на Трећем годишњем нордијском Форуму о владавини права који је одржан 29. септембра 2023. године у Стокхолму, Краљевина Шведска, у организацији Civil Rights Defenders. Нордијски форум за
У периоду од 19. до 21. септембра 2022. године у Стразбуру, Република Француска, одржан је 1475. састанак Комитета министара Савета Европе (у даљем тексту: Комитет министара) који је посвећен надзору над извршењем пресуда Европског суда за људска права. На дневном реду састанка били су и предмети из
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ Протоколом број 15 уз Конвенцију скраћен је рок за подношење представке Европском суду са 6 на 4 месеца након пријема коначне домаће одлуке донете у оквиру исцрпљивања домаћих правних лекова. Овај нови рок од 4 месеца ступа на снагу 1. фебруара 2022. године. Поменути рок ће се
Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 9. децембра 2021. донео, а 13. јануара 2022. године објавио одлуке у предметима: Белић и 19 др. против Србије, број 26271/20; Цојић и 3 др. против Србије, број 30983/19; Цветковић и 14 др. против Србије, број 37615/19; Крстић и 11 д
Савковић против Србије, број 9864/15.
1 - 10 од 23