Skip to main content

Вести

Заступница Републике Србије пред Европским судом за људска права, Зорана Јадријевић Младар, учествовала је на Десетом годишњем регионалном Форуму о владавини права за Југоисточну Европу који је одржан 10. и 11. новембра 2023. године у Сарајеву, Босна и Херцеговина, у организацији The AIRE Centre и
Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је у периоду од 1. до 31. октобра 2023. године објавио девет одлука против Републике Србије. Свих девет одлука је донео трочлани Одбор. Суд је у седам предмета прихватио пријатељска поравнања, а у два предмета је представке избрисао са листе
Дана 24. октобра 2023. године је у Варшави, Република Пољска, одржан 14. варшавски семинар о људским правима, поводом 30. годишњице приступања Пољске Конвенцији о заштити људских права и основних слобода. Семинар је организовало Министарство спољних послова Пољске у сарадњи са Саветом Европе
Дана 6. октобра 2023. године је у Риги, Република Летонија, одржан традиционални састанак заступника влада држава чланица Савета Европе пред Европским судом за људска права.
Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је у периоду од 1. до 30. септембра 2023. године објавио две пресуде и пет одлука против Републике Србије. Од две пресуде, једну је донело Веће (Радио-дифузно предузеће Б92 АД против Србије), а другу Одбор (Коломпар). Свих пет одлука је донео
Заступница Републике Србије пред Европским судом за људска права, Зорана Јадријевић Младар, учествовала је на Трећем годишњем нордијском Форуму о владавини права који је одржан 29. септембра 2023. године у Стокхолму, Краљевина Шведска, у организацији Civil Rights Defenders. Нордијски форум за
У периоду од 19. до 21. септембра 2022. године у Стразбуру, Република Француска, одржан је 1475. састанак Комитета министара Савета Европе (у даљем тексту: Комитет министара) који је посвећен надзору над извршењем пресуда Европског суда за људска права. На дневном реду састанка били су и предмети из
Европски суд је на пленарној административној седници донео одлуку да отпочне са радом тематски Одбор за имиграционе предмете. Овај Одбор ће одлучивати о предметима свих држава чланица потписница Конвенције који се односе на питања имиграције и који потпадају под добро установљену праксу Суда
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ Протоколом број 15 уз Конвенцију скраћен је рок за подношење представке Европском суду са 6 на 4 месеца након пријема коначне домаће одлуке донете у оквиру исцрпљивања домаћих правних лекова. Овај нови рок од 4 месеца ступа на снагу 1. фебруара 2022. године. Поменути рок ће се
Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 9. децембра 2021. донео, а 13. јануара 2022. године објавио одлуке у предметима: Белић и 19 др. против Србије, број 26271/20; Цојић и 3 др. против Србије, број 30983/19; Цветковић и 14 др. против Србије, број 37615/19; Крстић и 11 д
11 - 20 од 34