Skip to main content

Вести

Милосављевић против Србије, представка број 57574/14 од 25. маја 2021. године.
Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 23. марта 2021. године донео, а 15. априла 2021. године објавио одлуку у предмету Љубинка МИК и Светлана ЈОВАНОВИЋ против Србије. Одлуку је једногласно донело седмочлано Веће. Наведеном одлуком је Суд одлучио да са своје листе предмета скине две
Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 18. фебруара 2021. године донео, а 11. марта 2021. године објавио, одлуку у предмету Стојанка Смиљковић против Србије, број представке 48176/18. Одлуку је донео трочлани Одбор Европског суда. Подноситељка се у представци притуживала на повреду
Протоколом број 15 уз Конвенцију скраћен је рок за подношење представке Европском суду са 6 на 4 месеца након пријема коначне домаће одлуке донете у оквиру исцрпљивања домаћих правних лекова. Овај нови рок од 4 месеца ступа на снагу 1. фебруара 2022. године. Поменути рок ће се примењивати на
Сва пошта може да се доставља на адресу Државно правобранилаштво - Одељење за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права, 11000 Београд, Косовска 31, као и на непромењену еmail адресу zastupnik@dpb.gov.rs. Контакт телефон +381 11 638 - 9293
Бењоцки и други против Србије (п. 5958/07) Радин против Србије (п. 6561/07) Киш против Србије (п. 8093/07) Њергеш против Србије (п. 9162/07) Европски суд за људска права (Суд) је већином гласова 15. децембра 2009. године донео јединствену одлуку поводом представки које су одвојено поднели Нада
11 - 16 од 16