Skip to main content

Vesti

Presuda Milosavljević protiv Srbije, broj 47274/19.
Stevan Petrović protiv Srbije, predstavke br. 6097/16 i 28999/19 od 20. jula 2021. godine.
Milosavljević protiv Srbije, predstavka broj 57574/14 od 25. maja 2021. godine.
Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 23. marta 2021. godine doneo, a 15. aprila 2021. godine objavio odluku u predmetu Ljubinka MIK i Svetlana JOVANOVIĆ protiv Srbije. Odluku je jednoglasno donelo sedmočlano Veće. Navedenom odlukom je Sud odlučio da sa svoje liste predmeta skine
Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 18. februara 2021. godine doneo, a 11. marta 2021. godine objavio, odluku u predmetu Stojanka Smiljković protiv Srbije, broj predstavke 48176/18. Odluku je doneo tročlani Odbor Evropskog suda. Podnositeljka se u predstavci prituživala na
Protokolom broj 15 uz Konvenciju skraćen je rok za podnošenje predstavke Evropskom sudu sa 6 na 4 meseca nakon prijema konačne domaće odluke donete u okviru iscrpljivanja domaćih pravnih lekova. Ovaj novi rok od 4 meseca stupa na snagu 1. februara 2022. godine. Pomenuti rok će se primenjivati na
Sva pošta može da se dostavlja na adresu Državno pravobranilaštvo - Odeljenje za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, 11000 Beograd, Kosovska 31, kao i na nepromenjenu email adresu zastupnik@dpb.gov.rs. Kontakt telefon +381 11 638 - 9293
Benjocki i drugi protiv Srbije (p. 5958/07) Radin protiv Srbije (p. 6561/07) Kiš protiv Srbije (p. 8093/07) Njergeš protiv Srbije (p. 9162/07) Evropski sud za ljudska prava (Sud) je većinom glasova 15. decembra 2009. godine doneo jedinstvenu odluku povodom predstavki koje su odvojeno podneli Nada
21 - 28 od 28