Skip to main content

Dokumenta

Tokom 2005. godine Sud je doneo ukupno 28581 odluka i 1006 presuda. U odnosu na ukupan broj donetih odluka, u 728 odluka predstavka je brisana sa liste predmeta, u 26852 odluka predstavka je proglašena neprihvatljivom (što za posledicu ima odbacivanje iste), dok je u 1000 odluka predstavka
Izveštaj - informator o radu Zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, za period jun 2006. godine - januar 2007. godine.
Ukupan broj odluka koje je doneo Sud u Strazburu tokom 2006. godine je 28321 (odnosno 28419). Takođe, u toku 2006 godine je doneto 1560 (1720) presuda. Sud predstavku može obrisati sa liste predmeta, proglasiti je neprihvatljivom ili prihvatljivom. Proglašenjem predstavke prihvatljivom stiču se
(Tirana, 15 i 16. decembar 2011.god.) Okrugli sto pod nazivom „Uklanjanje prepreka za izvršavanje nacionalnih sudskih odluka i stvaranje pretpostavki za efikasnu primenu presuda nacionalnih sudova“ održan je 15. i 16. decembra 2011. godine u Tirani, Albanija. Skup je održan pod pokroviteljstvom