Skip to main content

Dokumenta

U Strazburu je u periodu od 25. do 28. novembra 2008. godine održan 67. sastanak Upravnog komiteta za ljudska prava (CDDH). Sastankom je predsedavala ko-zastupnica Turske pred Evropskim sudom za ljudska prava Deniz Akčaj, a učestvovali su predstavnici 45 zemlje članice Saveta Evrope, među kojima je
Izveštaj o radu zastupnika Republike Srbije pred ESLJP (ECHR) za period januar - jun 2008. godine.
U Strazburu je u periodu od 25. do 28. marta 2008. godine održan 66. sastanak Upravnog komiteta za ljudska prava (CDDH). Sastankom je predsedavala ko-zastupnica Turske pred Evropskim sudom za ljudska prava Deniz Akčaj, a učestvovali su predstavnici 42 zemlje članice Saveta Evrope, među kojima je bio
Iz izveštaja koji Evropski sud za ljudska prava objavljuje početkom svake godine za prethodnu godinu može se izvesti zaključak o kontinuiranom porastu aktivnosti Evropskog suda za ljudska prava. Naime, u 2004. godine Sudu je podneto 32500, u 2005. godini 35400, u 2006. godini 39400, a u 2007. godini
Izveštaj sa 65. sastanka Upravnog komiteta za ljudska prava (CDDH) i sastanka državnih zastupnika pred Evropskim sudom za ljudska prava održanog od 6. do 9. novembra 2007. godine. U Strazburu je u periodu od 6. do 9. novembra 2007. godine održan 65. sastanak Upravnog komiteta za ljudska prava (CDDH)
Tokom 2005. godine Sud je doneo ukupno 28581 odluka i 1006 presuda. U odnosu na ukupan broj donetih odluka, u 728 odluka predstavka je brisana sa liste predmeta, u 26852 odluka predstavka je proglašena neprihvatljivom (što za posledicu ima odbacivanje iste), dok je u 1000 odluka predstavka
Izveštaj - informator o radu Zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, za period jun 2006. godine - januar 2007. godine.
Ukupan broj odluka koje je doneo Sud u Strazburu tokom 2006. godine je 28321 (odnosno 28419). Takođe, u toku 2006 godine je doneto 1560 (1720) presuda. Sud predstavku može obrisati sa liste predmeta, proglasiti je neprihvatljivom ili prihvatljivom. Proglašenjem predstavke prihvatljivom stiču se
(Tirana, 15 i 16. decembar 2011.god.) Okrugli sto pod nazivom „Uklanjanje prepreka za izvršavanje nacionalnih sudskih odluka i stvaranje pretpostavki za efikasnu primenu presuda nacionalnih sudova“ održan je 15. i 16. decembra 2011. godine u Tirani, Albanija. Skup je održan pod pokroviteljstvom